Disclaimer koolhydraatarm recept

Deze disclaimer is van toepassing op de website die je nu bezoekt (www.koolhydraatarmrecept.nl). Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met deze disclaimer.

Advertentie

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KoohydraatarmRecept.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom – copyright berust bij KoohydraatarmRecept.nl.

Alle inhoud is door onszelf geschreven en de foto’s zijn door onszelf gemaakt, tenzij anders is aangegeven. Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.  Het misbruiken of gebruiken van onze foto’s of tekst is wettelijk niet toegestaan en er zullen stappen worden ondernomen wanneer dit wel gebeurt.

KoohydraatarmRecept.nl wordt met de nodige zorg gemaakt. Het is desondanks toch mogelijke dat de artikelen feitelijke onjuistheden bevatten. Aan de inhoud van KoohydraatarmRecept.nl kunnen geen enkele rechten worden ontleend.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.KoohydraatarmRecept.nl op deze pagina.

Trefwoorden

Scroll naar boven